Materiał sfinansowany przez KW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

„Bezpieczny Powiat” 

Bezpieczeństwo – zdrowie

 • Podjęcie działań w celu utworzenia Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień z oddziałem psychiatrycznym całodobowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z oddziałem leczenia uzależnień dziennym i stacjonarnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Podjęcie starań w celu utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku oddziału geriatrycznego lub/i oddziału opieki paliatywnej.
 • Podjęcie starań w celu dalszego modernizowania Szpitala Specjalistycznego w Sanoku w szczególności w zakresie kompleksowego remontu oddziału wewnętrznego i chirurgicznego.
 • Podjęcie starań w zakresie transformacji energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku 
 • Podjęcie starań w zakresie utworzenia powiatowego programu stypendialnego dla studentów medycyny z terenu naszego powiatu, którzy po zakończeniu nauki podejmą zatrudnienie w naszym szpitalu.
 • Podjęcie starań w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku
 • Podjęcie starań w zakresie uruchomienia wspólnego powiatowo-gminnego programu wsparcia dla naszego szpitala uzależnionego od ilości mieszkańców i jednakowej kwocie przypadającej na mieszkańca.

Bezpieczeństwo ­- publiczne

 • Podjęcie starań w zakresie umożliwianie szkolenia i doposażenie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.
 • Podjęcie starań w zakresie umożliwienia współpracy samorządu powiatowego i gminnego w celu poprawy stanu technicznego dróg lokalnych.
 • Podjęcie starań w zakresie umożliwienia współpracy samorządu powiatowego i gminnego w celu stworzenia na drogach powiatowych i gminnych bezpiecznych chodników i przejść dla pieszych.
 • Podjęcie starań w zakresie zwiększenia ilości ścieżek rowerowych.

Bezpieczeństwo – przeciwdziałanie bezrobociu

 • Podjęcie starań w zakresie poszukiwania inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Podjęcie starań w zakresie wygospodarowania gruntów w celu utworzenia podstrefy ekonomicznej.
 • Podjęcie działań przeciwdziałąjących wykluczeniu komunikacyjnemu w szczególności zapewnienie rozwoju i ciągłości funkcjonowania linii kolejowych.
 • Podjęcie starań w zakresie zapewnia bezpośredniego połączenia Sanoka z obwodnicą Miejsca Piastowego co zmieni natężenie ruchu na „starej równoległej drodze”  

Bezpieczeństwo – oświata:

 • Stworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży (m.in. przez półkolonie i zajęcia pozalekcyjne), właściwej organizacji czasu wolnego oraz inspirowania ich do udziału w różnych formach aktywności uczniowskiej i społecznej.
 • Podjęcie starań umożliwiających podnoszenia kwalifikacji przez rolników poprzez organizacje szkoleń i udział w wystawach rolniczych.
 • Inicjowanie kompleksowych i skoordynowanych działań prewencyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całego Powiatu Sanockiego prowadzonych głównie przez Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, we współpracy z sądem rodzinnym, gminnymi zespołami ds. przemocy i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Opracowanie programu, podjęcie starań o środki zewnętrzne.
 • Przygotowanie oferty szkoleń dla nauczycieli (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku) w zakresie przeciwdziałania przemocy (wdrożenie tzw. ”ustawy kamilkowej”.
 • wykorzystamy niż demograficzny w szkołach do podnoszenia jakości edukacji;

Bezpieczeństwo – środowisko naturalne:

 • Wsparcie działań związanych z ekologią i ochroną środowiska.
 • Stała współpraca z nadleśnictwami z terenu powiatu Sanockiego.
 • Stworzenie warunków do rozwoju gospodarstw agroturystycznych, ich promocja oraz udział w targach i jarmarkach turystycznych.

Bezpieczeństwo -aktywizacjia społeczeństwa obywatelskiego:

 • Podjęcie starań w zakresie utworzenia budżetu obywatelskiego dla mieszkańców powiatu sanockiego, aby mogli realnie współdecydować o wydatkach wspólnych powiatu i danej gminy (współfinansowanie zadań przez samorząd powiatowy i gminy).
 • Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowym działającymi na terenie naszego powiatu.
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu.
 • Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej (miejsca spotkań stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych).
 • Coroczny wybór Wolontariusza Roku Powiatu Sanockiego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia, nieformalne grupy obywatelskie.

Bezpieczeństwo – rozwój turystyki, sportu i kultury fizycznej

 • Wsparcie działań w zakresie utworzenia w Karlikowie całorocznego centrum sportów narciarskich.
 • Wsparcie i podjęcie wspólnych działań przez powiat i gminy w zakresie promowania miejsc o walorach turystycznych i wypoczynkowych.
 • Wsparcie i podjęcie wspólnych działań przez powiat i gminy w zakresie ułatwienia tworzenie lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja.
 • Podjęcie starań w zakresie utworzenia wspólnego dla powiatu i gmin portalu turystycznego promującego i informującego o walorach turystycznych
 • Wsparcie w miarę możliwości finansowych funkcjonowania sportu w szczególności dyscyplin będących na szczeblu ogólnopolskim lub wyższym.
 • Podjęcie starań w zakresie utworzenia funduszu stypendialnego dla uzdolnionych sportowo mieszkańców powiatu sanockiego.

Bezpieczeństwo – rozwój kultury i promocji:

 • Organizacja i współorganizacja przez powiat i gminy imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w celu rozszerzenia oferty dla turystów .
 • Promowanie twórczości lokalnych artystów i rzemieślników.
 • Promocja lokalnych produktów.


5 komentarzy

Komentator WordPressa · 2024-02-15 o 09:45

Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran komentarzy w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Kandydaci KW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej do rady powiatu sanockiego okręg wyborczy nr 3 – gmina miejska Sanok – KW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka I Ziemi Sanockiej · 2024-03-14 o 21:09

[…] Komentator WordPressa – Program Komitetu Wyborczego Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej […]

Kandydaci KW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej do rady powiatu sanockiego okręg wyborczy nr 2 – Gmina Zagórz – KW Towarzystwo Przyjaciół Sanoka I Ziemi Sanockiej · 2024-03-14 o 21:21

[…] Komentator WordPressa – Program Komitetu Wyborczego Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *